Saare idapiir, varasem siin päiksekiir!

Kaart

TEATED

Küsitluse läbiviimine seoses Vabariigi Valitsuse poolt algatatud omavalitsuste ühendamisega

Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse aja ja koha määramine

Pöide vallavalitsuse 06.04.2017.a korraldusega nr 37 otsustati:

1. Korraldada elektrooniline küsitlus 23. aprillil 2017 kell 8.00 - 20.00 veebikeskkonnas aadressil www.volis.ee, mille link on leitav ka Pöide valla kodulehel www.poidevald.ee.

2. Korraldada küsitlus küsitluspunktis 23. ja 24 aprillil 2017 kell 10.00 - 18.00.

3. Moodustada Pöide vallas küsitluspunkt asukohaga Tornimäe rahvamajas ( I korrusel), Tornimäe küla (94501), telefon 452 1172.

4. Küsitluspunkti piirkonda kuulub Pöide valla haldusterritoorium.

5. Kanda elanike arvamuse väljaselgitamiseks küsitluslehele järgmine küsimus „Kas pooldate Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Orissaare valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemist Pöide vallaga üheks omavalitsuseks?" vastusevariantidega „jah“ või „ei".

 

Oluline teave:

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud isikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Pöide vallas. 

Küsitluses osalemiseks kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.

Küsitluslehe täitmist kodus saab taotleda, kui isiku tervislik seisund või  mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema küsitluspunktis osalemiseks. Taotlust saab esitada kuni 24. aprilli kella 15-ni, telefonil 4521172 või e-posti aadressil poidevald@poidevald.ee 

Küsitlusest ei või võtta osa isik, kes on :

1) valimisõiguse tähenduses teovõimetuks tunnistatud; 

2) kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.

Postitatud: kell 16:00:00, 21.04.2017

Pöide vallavalitsus © 2018