Saare idapiir, varasem siin päiksekiir!

Kaart

TEATED

TORNIMÄE RAHVAMAJA kuulutab välja konkursi

NOORSOOTÖÖTAJA (lapsehoolduspuhkuse asendaja) ametikoha täitmiseks.

Tööülesanded:

Noorsootöötaja töö teostamise eesmärk on Saaremaa valla Pöide osavalla noorsootöö efektiivne korraldamine ning koordineerimine, noortevaldkonna projektide planeerimine ja elluviimine ning noorteühendustega suhtlemine, koostöö maakonna teiste noorsootööga tegelevate asutustega ning noorteinfo vahetamine.

Info konkursi tingimuste kohta Pöide valla veebilehel www.poidevald.ee, FB Pöide vald, Pöide Semud ja telefonil 5246612

Kandidaadilt eeldame:

- vähemalt keskharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse või ametialane ettevalmistus

- valdkondi reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine

- haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus

- väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus ning hea suhtlemis- ja koostööoskus

- väga hea arvuti kasutamiseoskus, programmid MS Exsel,MS Word, Adobe Acrobatr, PhotpShop, MS Outlook, MS Power Point

- täpsus ja korrektsus

- otsustus- ja vastutusvõimekus

Kasuks tuleb:

- teadmised Eesti Avatud Noortekeskuse Ühendusest ja tema tegemistest

- eelnev projektide koostamise ja projektijuhtimise kogemus

Omalt poolt pakume:

- enesetäiendamise võimalusi

- mitmekesist ja vastutusrikast tööd

- võimalust panustada Pöide osavalla noorsootöö valdkonna arendamisse
- sõbralikku ja abivalmis töökollektiivi

- puhkust 35 kalendripäeva

Tingimused ja lisainfo:

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 27.novembriks 2017 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile kristariik@gmail.com või postiaadressil Tornimäe Rahvamaja, Tornimäe küla, Saare mk. 94501, märksõna NOORSOOTÖÖTAJA

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

Postitatud: kell 15:09:28, 10.11.2017

Pöide vallavalitsus © 2018